حضور مکتوب

آه اگر آزادی سرودی می‌خواند
کوچک
همچون گلوگاه پرنده‌ای
هیچ کجا دیواری فرو ریخته بر جای نمی‌ماند ...
که هر ویرانه نشانی از غیاب انسانی است
که حضور انسان
آبادی است
                احمد شاملو

در جهان امروز انسان‌ها می‌توانند با صدای بلند فکر کنند و به یمن پیشرفت‌های فنی و سخت افزاری، موج اندیشه و صدایشان می‌تواند شعاعی گسترده و پژواکی شگفت‌انگیز پیدا کند، بدون آنکه محدوده و مرزی برای بیان اندیشه، هراسی از تحریف کلام یا دلهره‌ای از بیان بایدها و نباید‌های سلیقه‌ای داشته باشند.
در رابطه با یکدیگر است که "هستی" ما تعریف می‌شود و "هویت" ‌ما شکل می‌گیرد. "سایت مکتوب" فرصتی است برای بلند فکر کردن ما و سخن گفتن با شما، ‌طرح اندیشه و نظر ما و بهره‌گیری از نظر و اندیشه شما.
به اعتبار اینکه:
هر دو نفر ما (جمیله کدیور - سید عطاءالله مهاجرانی) تجربه‌ی فعالیت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی چندساله داریم، ‌بدیهی است که می‌توانیم به عنوان آشنا و یا کارشناس قلمرو یا مقولات فوق‌الذکر طرح نظر و اندیشه کنیم.

به اعتبار نویسنده بودن و نیز تجربه‌ی نه‌چندان محدود روزنامه‌نگاری، "مکتوب"‌ فرصتی است برای ما که با شما در یک داد و ستد فکری و فرهنگی باشیم.

فرهنگ و اندیشه برای ما،‌ هویت، ‌ضرورت و اصل است و سیاست یک اضطرار. شرّی لازم که گریزی از آن نبوده و نیست. در صورت لزوم به این قلمرو نیز می‌پردازیم.

"مکتوب"، فرصتی است برای "انتشارات ‌امید ایرانیان"، جهت معرفی آثار منتشر شده و نیز در دست انتشار.

بدیهی است که "مکتوب" در آغاز کار و راه خود کاستی‌های آشکاری خواهد داشت. تمام تلاش ما بر آن است که هرقدر بتوانیم کاستی‌ها را برطرف کنیم. حتما تذکر و راهنمایی شما موثر و مبارک خواهد بود.

و اما چرا مکتوب؟ قلم، نوشتن و کتاب همواره برای ما طنین خوش و خاطره‌انگیزی داشته و دارد. به عبارتی اگر در صدد ارائه‌ی تعریفی از خود باشیم، قطعا این تعریف در سایه قلم و نوشتن معنا و مفهوم پیدا می‌کند: " ‌ما می نویسیم، پس ما هستیم ". به دلیل همین جاذبه،‌ این واژه را به عنوان نام سایت برگزیدیم تا بگوییم تحت هیچ شرایطی دست از نوشتن بر نخواهیم داست.
در زمانه‌ای که رسالت انداختن تیغ از آسمان و زمین سیاست روز شده است،


یکی تیغ داند زدن روز کار
یکی را قلم‌زن کند روزگار

ما با گشودن سایت مکتوب قلم‌زنی را برگزیده‌ایم.
ن والقلم و ما یسطرون

در قرآن مجید ‌یک بار واژه‌ی "‌مکتوب" ذکر شده است. آیه 157 سوره اعراف،‌ که در عهد عتیق و جدید اشاره به پیامبر اسلام(ص) است: "‌‌پیامبری که می آید و غل و زنجیرهایی را که از درون و برون بر جان و تن انسانها سنگینی می‌کند، ‌فرو می‌افکند".
الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة و الانجیل یامرهم بالمعروف و ینهیهم عن المنکر و یحلّ لهم الطیّبات و یحّرم علیهم الخبائث و یضع عنهم اصرهم و الاغلال التّی کانت علیهم فالذّین امنوا به و عزّروه و نصروه و اتبّعواالنور الذی انزل معه اولئک هم المفلحون
دین، ‌امکان و ایمان طنینی است برای زدودن فشارها،‌ مضیقه‌ها و مشقت‌ها که نماد آن‌ها زنجیر است: ‌اصر و اغلال

"مسیح" ‌که خوشبختانه "‌مکتوب" ‌در آستانه‌ی میلاد مبارک و مسعود او کار خود را آغاز می‌کند، ‌در برابر آزمون‌های شیطان مدام از "مکتوب" سخن می‌گوید. در باب 4 انجیل متی، ‌آیات یک الی یازده، ‌در برابر دعوت شیطان به سلطنت و قدرت مطلقه، ‌چنین آمده است:
آنگاه عیسی به دست روح به بیابان برده شد تا ابلیس او را تجربه نماید. و چون چهل شبانه روز روزه داشت آخر گرسنه گردید. پس تجربه‌کننده نزد او آمده،‌ گفت اگر پسر خدا هستی بگو تااین سنگ‌ها نان شود. در جواب گفت: "مکتوب است انسان نه محض نان زیست می‌کند بلکه به هر کلمه که از دهان خدا صادر گردد".
آنگاه ابلیس او را به شهر مقدس برد و بر کنگره‌ هیکل بر پا داشته. به وی گفت اگر پسر خدا هستی خود را به زیر انداز، ‌زیرا مکتوب است که فرشتگان خود را درباره تو فرمان دهد تا تو را به دست‌های خود برگیرند مبادا پایت به سنگی خورد. عیسی وی را گفت و نیز مکتوب است خداوند خود را تجربه مکن. به وی گفت اگر افتاده مرا سجده کنی، ‌همانا اینهمه را به تو ببخشم. آنگاه عیسی وی را گفت دور شو ای شیطان زیرا مکتوب است که خداوند خدای خود را سجده کن و او را فقط عبادت نما. درساعت ابلیس او را رها کرد و اینک فرشتگان آمده او را پرستاری می‌نمودند.

ما نیز بنای آن داریم که چنان بنویسیم که شایسته‌ی "مکتوب" باشد،‌ که مکتوب است: ‌"‌انسان آزاد و عاشق و بنده خداوند است"؛ که:


از ازل تا به ابد فرصت درویشان است


جمیله کدیور - سید عطاءالله مهاجرانی
۲۴ آذر ۱۳۸۳