اهدای کتابخانه به دایره المعارف بزرگ اسلامی

در یک حرکت فرهنگی به یاد ماندنی جمیله کدیور و سید عطاالله مهاجرانی هزاران جلد کتاب از کتابخانه شخصی خود را به دایره المعارف بزرگ اسلامی در دارآباد تقدیم کردند.
این کتابها در حوزه مسایل سیاسی،حقوق،فقه،تفسیر،کلام،ادبیات،تاریخ،هنر،روابط بین الملل، اجتماعی ،زنان و...می باشد.در بین کتابهای اهدایی،کتب نفیس و گران قیمت شاخص نیز وجود دارد.
کتابهایی که مزین به اهداییه های نویسندگان،مترجمین و ناشرین ارزشمند ایرانی و خارجی است،به این مجموعه اهدایی ارزش زایدالوصفی می دهد.