تجدید چاپ مصر از زاویه ای دیگر

کتاب مصر از زاویه ای دیگر نوشته ی جمیله کدیور تجدید چاپ شد. این کتاب حاصل اولین سفر نویسنده به مصر به عنوان اولین روزنامه نگارانی که بعد از انقلاب از این کشور تاریخی دیدن کردند،می باشد.این کتاب بلافاصله بعد از چاپ توسط دانشگاه الشمس در قاهره به عربی ترجمه شد.چند سال پس از آن این کتاب توسط مکتبه الشروق چاپ شد.قراراست این کتاب در ابوظبی نیز چاپ شود .