چاپ چهارم افسانه نیما

چاپ چهارم افسانه نیما نوشته ی سید عطاالله مهاجرانی توسط انتشارات اطلاعات منشر شد.این کتاب شرحی است بر شعر به یاد ماندنی نیمایوشیج که مزین به مقدمه ی مرحوم دکتر شرف الدین خراسانی است.