پشت پرده ی صلح تجدید چاپ شد

کتاب ّپشت پرده ی صلح نوشته ی جمیله کدیور تجدید چاپ شد.این کتاب که به ریشه یابی علل انعقاد توافق نامه های صلح بین فلسطین و اسرائیل پرداخته،شامل دو مقدمه از رهبران حرکت های اسلامی حماس و جهاد اسلامی و گفتگویی با دکتر شقاقی رهبر شهید جهاد اسلامی است.این کتاب توسط انتشارات اطلاعات چاپ شده است.