رویاهای زنانه در دنیای مردانه

کتاب رویاهای زنانه در دنیای مردانه، نوشته‌ی جمیله کدیور، توسط انتشارات امید ایرانیان چاپ و از هفته‌ی اول آذر ماه وارد شبکه‌ی ‌توزیع می‌شود.
جهت تهیه‌ی این کتاب به جز کتابفروشی‌های سطح شهر، می‌توانید از طریق شماره تلفن 88324894، انتشارات امید ایرانیان اقدام کنید.