چاپ بیست و پنجم یک کتاب

چاپ بیست و پنجم کتاب نقد توطئه آیات شیطانی نوشته سید عطاالله مهاجرانی منتشر شد. این کتاب که برای اولین بار در سال 1368 منتشر شده، توسط انتشارات اطلاعات برای بیست و پنجمین بار منتشر گردید.
برای تهیه این کتاب می‌توانید از طریق نمایندگی‌های روزنامه‌ی اطلاعات در داخل و خارج از کشور اقدام نمایید.