انتشار کتاب کامیابی‌ها و ناکامی‌های مجلس اصلاحات

کتاب کامیابی‌ها و ناکامی‌های مجلس اصلاحات به همت کیوان مهرگان و یا مقدمه‌ی دکتر ابراهیم یزدی توسط انتشارات امید ایرانیان منتشر شد.
این کتاب که مشتمل بر مجموعه مصاحبه‌های کیوان مهرگان با تعدادی از نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس ششم است،‌ در نمایشگاه کتاب تهران در غرفه‌ی امید ایرانیان ( سالن6 – غرفه75 ) در معرض فروش برای علاقه‌مندان قرار می‌گیرد.
مهرگان در یک حرکت زیبا، نمادین و به یاد ماندنی حق نویسندگی خود را از این کتاب تقدیم خانواده‌ی زندانیان مطبوعاتی کرده و اعلام نموده که کلیه درآمد چاپ‌های بعدی را نیز تقدیم به آن‌ها خواهد کرد.
امید ایرانیان، انتظار دارد حرکت شایسته‌ی این نویسنده‌ی جوان توسط سایر اهالی نشر فرهنگ و مطبوعات به بهترین وجه همراهی شود.