میناگران منتشر شد

میناگران نوشته‌ی سیدعطاءالله مهاجرانی، در آخرین روزهای سال 1383 وارد بازار کتاب شد.
این کتاب در 136 صفحه توسط انتشارات امید ایرانیان منتشر شده است.