چاپ هفتم بهشت خاکستری

چاپ هفتم بهشت خاکستری نوشته‌ی سیدعطاءالله مهاجرانی، توسط انتشارات امید ایرانیان منتشر شد.
چاپ اول این کتاب در اردیبهشت ماه 1382 منتشر شد. بهشت خاکستری اولین نوشته‌ی مهاجرانی در عرصه‌ی رمان محسوب می‌شود.