ترجمه رمانهای مهاجرانی به عربی

در جریان ملاقات جمیله کدیور مدیر انتشارات امید ایرانیان با عادل معلم رئیس مکتبه الشروق الدولیه بر توسعه‌ی روابط بین انتشارات امید ایرانیان و انتشارات بین المللی الشروق با اولویت ترجمه متون منتشره توسط طرفین تاکید شد.
در این ملاقات همچنین در رابطه با ترجمه سه رمان بهشت خاکستری، سهراب کشان و برف به زبان عربی توسط انتشارات دارالشروق مذاکره و هماهنگی‌های لازم به عمل آمد.