تجدید چاپ دو کتاب مهاجرانی

دو کتاب "اسلام و غرب "و "نقد توطئه آیات شیطانی" نوشته سید عطالله مهاجرانی توسط انتشارات اطلاعات تجدید چاپ شد.
گفتنی ست کتاب اسلام و غرب برای دومین بار تجدید چاپ می شود و کتاب نقد توطئه برای بیست و ششمین مرتبه.