میناگران (رمان)

چاپ اول : اسفند 1383
136 صفحه
انتشارات امید ایرانیانمیناگران روایت نویسنده از انسان‌هایی است آسمانی که در گوشه‌ای از این زمین پهناور زندگی می‌کنند.
داستان واقعی زندگی جمعی که می‌دانند دنبال چه هستند؛ آن را یافته‌اند و یا لااقل خود را در شلوغی این عالم گم نکرده‌اند.