پیام‌آور عاشورا

چاپ اول : 1371
چاپ نهم : 1383
انتشارات اطلاعاتکتاب پیام‌آور عاشورا، بررسی سیر زندگی، اندیشه و جهاد زینب کبری (س) است. کتاب مشتمل بر 9 فصل می‌باشد. عناوین فصول کتاب بدین شرح است : فصل اول : در خانه‌ی فاطمه (س)، فصل دوم : دو جریان، پیامبری و پادشاهی، فصل سوم : امواج مصیبت و ساحل شکیبایی، فصل چهارم : مرگ معاویه و پادشاهی یزید، فصل پنجم : مکه، فصل ششم : کاروان عاشقان، فصل هفتم : عاشورا، فصل هشتم : کاروان آزادگان و فصل نهم : بازگشت به مدینه.

نویسنده در مقدمه‌ی کتاب چنین آورده است :
... آن روزها که به زیارت زینب (س) رفته بودم، در انتظار فرزندی بودیم. گفتم اگر دختر بود، که الهی دختر باشد، اسمش را زینب می‌گذارم. پسر بود و درست 10 سال بعد، پسرم برگه‌ای را نشانم داد که بابا کمکم می‌کنی؟ بر بالای برگه نوشته بود : السلام علیک یا زینب کبری و در ذیل آن: در پاسخ به سوالات حتما از پدر و مادر یاری بخواهید. ده سوال بود درباره‌ی زندگی و جهاد زینب (س). دیدم تعدادی از آنها را نمی‌دانم. به کتابهایی که دم دست داشتم مراجعه کردم. هنوز 2-3 سوالی بی‌جواب مانده بود که غمی سنگین جانم را لبریز کرد. یاد آن عهد 10 سال قبل افتادم و گفتم:

وه که تو بی‌خبر از غلغل چندین جرسی

روز پانزدهم رجب بود. روز رحلت زینب کبری (س). گفتم این بار نمی‌گذارم این‌گونه سالها بی‌حاصل سپری شود و به وعده وفا می‌کنم. هرچه بیشتر بررسی و پژوهش را ادامه دادم، ارزش و قدر و منزلت زینب کبری (س) برایم افزونتر شد و ازین همه ستمی که بر وی رفته است و چهره‌ی درمانده‌ای که از او تصویر شده است، بیشتر حسرت خوردم ... چه گوهر گرانقدری را داشته و داریم و قدرش را ندانسته‌ایم و نشناخته‌ایم ...