سلمان فارسی

چاپ اول : 1375
چاپ چهارم :1382
242 صفحه
انتشارات اطلاعاتکتاب بررسی زندگی و حکمت و حکومت سلمان فارسی حول این پرسش سیر می‌کند که آیا سلمان پارسی موجودیت واقعی و تاریخی داشته است؟ و اگر داشته، مراحل سیر تحولات باور و اندیشه‌ی او کدام است؟

نویسنده با هدف زدودن غبار افسانه یا اطلاعات و آثاری که چهره‌ی سلمان را افسانه‌گون و مخدوش نشان می دهند، در صدد بررسی شکل‌گیری شخصیت و تحولات اندیشه‌ی دینی او با توجه به مختصات روزگار سلمان و همچنین پژوهش پیرامون نقش مؤثر سلمان در تاریخ اسلام، در مدینه، در جنگ‌های پیامبر(ص)، در واقعه‌ی سقیفه و نهایتا در حاکمیت او بر مدائن است.

کتاب در 18 بخش، تحت عناوین درباره‌ی مدرک و ماخذ، روزبه، روزبه در روزگار ایران ساسانی، در جستجوی پسر انسان، همراه با مسیح، گریز از خانه، در جستجوی حقیقت، در جستجوی پیامبر(ص)، آزادی روزبه، پیمان برادری سلمان و ابو درداء، نظریه پرداز نظامی، سلمان و اهل بیت پیامبر، سلمان و قرآن، سلمان و سقیفه، دو جریان خلافت و امامت، حکومت سلمان در مدائن، حکمت و کرامت سلمان و در آخر رحلت سلمان، تهیه و تنظیم شده است.

در بخش انتهایی کتاب چنین آمده است :
بررسی زندگی و اندیشه‌ی سلمان تبیین این واقعیت است که وقتی ایمان مذهبی با حکمت و خردمندی و مهر آمیخته می‌شود، اسلام به عنوان یک آیین الهی شخصیتی مثل سلمان را در دامان خود می‌پرورد و سلمان در مدائن که کانون امپراتوری شاهنشاهی ساسانی بود، چهره‌ای دیگر از قدرت و آزادی و حقوق مردم را ترسیم می‌کند.