اسلام و غرب

چاپ اول : 1382
212 صفحه
انتشارات اطلاعاتاسلام و غرب؛ نقدی است بر دیدگاه " برنارد لوییس " و " اوریانا فالاچی " که در فضای سیاسی، اجتماعی، تبلیغاتی پس از واقعه 11 سپتامبر به داوری درباره‌ی اسلام و مسلمانان پرداخته‌اند.

در این کتاب، هر دو کتاب برنارد لوییس ( The crisis of Islam // What went wrong ) و نیز کتاب (The rage and the pride) نوشته فالاچی مورد توجه قرار گرفته اند. لزوما در این کتاب به بررسی اجمالی حوزه تمدن غرب و مسلمانان نیز پرداخته شده است. کتاب شامل محورهای زیر است:
بخش اول: مفاهیم اساسی تمدن و فرهنگ و دین
بخش دوم: ما و دیگری
بخش سوم: نگاه دیگر
بخش چهارم: نقد و بررسی نظریات برنارد لوییس