رویاهای زنانه در دنیای مردانه

چاپ اول : پاییز 84
207 صفحه
انتشارات امید ایرانیانکتاب رویاهای زنانه در دنیای مردانه، همانطور که از اسمش پیداست، ‌بیانی است از رویاهایی که برای زنان در دنیای مردسالاری دست‌نیافتنی است. این کتاب که مجموعه‌ای از مقالات سیاسی - اجتماعی می‌باشد، با نگاهی جدید به موانع پیش روی زنان، همچون دستیابی به ریاست جمهوری، ‌منصب قضا، مناصب مدیریتی و ... پرداخته است. به باور نویسنده، در مقدمه‌ی کتاب، این رویاها شاید برای نسل او رویاهایی دست نیافتنی باشند، ولی برای نسل‌های بعدی واقعیتی بدیهی و غیرقابل انکار است. هر چند صفحه‌ی آخر کتاب با این جمله به پایان می‌رسد:
"آیا می‌توان در آینده نیز از رویاهایمان سخن بگوییم، و جهان مردانه را به چالش فرا خوانیم؟
باید به انتظار نشست ..."