توهم توطئه، از چشم شرقی

چاپ اول : 1379
300 صفحه
انتشارات اطلاعاتکتاب توهم توطئه، روایت نویسنده از شرکت در میزگرد ایران پس از انتخابات است که با جوسازی طیف مخالف اصلاحات به کنفرانس برلین شهرت یافت.

نویسنده که خود یکی از شرکت‌کنندگان در این کنفرانس می‌باشد، قصه را در چند بخش جداگانه تحت عناوین از دعوت تا شرکت در میزگرد، سخنرانی در کنفرانس، از بازگشت تا محاکمه، محاکمه، گزیده‌هایی از متن ادعانامه، آخرین دفاع و صدور حکم به تفصیل شرح نموده است.

نویسنده‌ی کتاب با اشاره به رمان دن‌کیشوت و برخی اقدامات پهلوانان سرگردان کتاب، به گونه‌ای تامل‌برانگیز در صدد ارائه‌ی تصویر مشابهی از نحوه‌ی برخورد دست‌اندرکاران قضایی با شرکت‌کنندگان در این میزگرد برآمده، می‌نویسد:
رفتار ما گاه در عرصه‌ی فردی، اجتماعی و بعضا ملی شباهتی به رفتار مرحوم دن‌کیشوت دارد ... اساسا این وقایع همچون اقدامات دن‌کیشوت، ماجراهایی است که براساس عنصر خیال پایه‌ریزی و طراحی می‌شود. خیال یک گروه یا جناح سیاسی که از زمان خود و خواست‌ها و مطالبات مردم خود فاصله‌ی زمانی و مکانی قابل توجهی دارند. این ماجراها تا زمانی که در عرصه‌ی‌ رقابت‌های سیاسی مطرح می‌شود و مطبوعات جناحی خاص به آن می‌پردازند، می‌تواند در عرف و فضای سیاسی کشور قابل تحمل باشد، اما وقتی موضوع وجهه و صبغه‌ی قضایی می‌یابد، تبدیل به موضوع جدید و قابل تاملی می‌شود. به عبارتی هرچند با کمال تاسف انگ زدن در رقابت‌های سیاسی در کشور به منظور حذف یک نفر از صحنه، به امری جاری و روزمره تبدیل شده، ولی اگر این انگ‌ها و سخنان یک گروه سیاسی باعث تحرک و اقدام مسوولان قضایی شود، فصل جدیدی آغاز می‌شود که مستلزم دقت و توجه بیشتری است. این مسئله که آیا ما تاکنون در صدد تحقق سیاست قضایی بوده‌ایم یا قضای سیاسی، امری در خور تامل است ...

نویسنده با اشاره به این مسئله که ما در پیچیده کردن امور ساده و ساده کردن امور پیچیده، تبحری ویژه داریم، مشکلات پیش رو را ناشی از همین موارد ساده‌ای که به دلایل مختلف غیر قابل حل و پیچیده شده، تلقی نموده، آن را موجد و موجب خسارت‌های عظیم مادی و معنوی در عرصه‌ی سیاست داخلی و خارجی کشور معرفی می‌کنند.

کتاب توهم توطئه توسط بنیاد هانریش بل در سال 2003 با مقدمه‌ی رییس مجلس آلمان، ولفگانگ تیرزه و رالف فاکس، رییس بنیاد هانریش بل، با عنوان FIKTION EINER " VERSCHWÖRUNG " توسط سرکار خانم سونیا صدیقی به آلمانی منتشر شده است.