پشت پرده‌ی صلح

چاپ اول : 1374
322 صفحه
انتشارات اطلاعاتکتاب پشت پرده‌ی صلح، پژوهشی‌ست در توضیح علل امضای توافق صلح سازمان آزادی‌بخش فلسطین و اسرائیل. به عبارتی نویسنده در صدد پاسخ به چرایی این موضوع است که در حالی‌که انتفاضه‌ی مردم فلسطین در اوج قدرت خود بود، دولت‌های عربی در چارچوب یک هماهنگی کلی همراه با هیات فلسطینی در گفتگو‌های دوجانبه با اسرائیل در واشنگتن شرکت داشتند و سازمان آزادی‌بخش فلسطین به لحاظ مالی و سیاسی در ضعیف‌ترین وضع ممکن بود، چه عواملی منجر به امضای توافق صلح می‌شود.

نویسنده با بیان دیدگاه‌هایی که عواملی همچون تحولات سیاست خارجی شوروی، جنگ دوم خلیج فارس، حاکمیت حزب کارگر اسرائیل، بحران سیاسی - اقتصادی در ساف را دخیل در انجام توافق دانسته‌اند، عامل اصلی در بروز این واقعه را رشد گرایش‌های اسلامی در سرزمین‌های اشغالی دانسته، سیاست‌های دو طرف مذاکره قبل و بعد از انتفاضه را به عنوان مؤید این مسئله معرفی می‌کند.

در قسمت ضمایم کتاب، گفتگوی نویسنده با دکتر فتحی شقاقی دبیر کل جهاد اسلامی فلسطین پیرامون پیمان غزه - اریحا که قبل از شهادت وی انجام و وعده‌ی نگارش مقدمه‌ای بر کتاب در این گفتگو از سوی نامبرده داده شد، متن کامل پیش‌نویس توافق غزه - اریحا و برخی اسناد متبادله‌ی دیگر بین طرفین آمده است.

بر کتاب پشت پرده‌ی صلح، رهبران دو حرکت جهادی فلسطین، شیخ عبدالعزیز عوده، رهبر معنوی حرکت جهاد اسلامی فلسطین و مهندس ابراهیم غوشه سخنگوی رسمی حماس، مقدمه نوشته‌ و به بیان دیدگاه خود پیرامون عوامل دخیل در توافق صلح پرداخته‌اند.