رویارویی؛ انقلاب اسلامی ایران و آمریکا

چاپ اول : 1372
چاپ سوم : 1378
251 صفحه
انتشارات اطلاعاتکتاب رویارویی؛ انقلاب اسلامی ایران و آمریکا، با هدف بررسی عوامل موجد نگرانی آمریکا نسبت به پیروزی انقلاب اسلامی ایران، ضمن اشاره به عواملی همچون از دست‌دادن یک بازار بزرگ برای محصولات امریکایی، بهم خوردن توازن و ثبات مورد نظر این کشور در منطقه، اعلام سیاست‌های داخلی و خارجی ایران که برای غرب مخاطره‌آمیز بود، رشد گرایش‌های اسلام‌خواهانه و امکان وقوع تحرکاتی مشابه انقلاب اسلامی ایران در نقاط دیگر، در 3 فصل، به بیان دیگاه خوددر این رابطه پرداخته است.

نویسنده در فصل اول، به بررسی علل پیروزی انقلاب، در فصل دوم به بیان پیامدهای تحولات انقلابی ایران در دو بعد داخلی و خارجی، و بالاخره در فصل سوم به تشریح تحولات انقلابی و اثر آن بر موضع‌گیری‌های آمریکا می‌پردازد.
فصل سوم کتاب، با توضیح اصول کلی سیاست خارجی آمریکا در دوران موردنظر، بررسی سیاست خاورمیانه‌ای آمریکا، به مطالعه‌ی جایگاه ایران در سیاست‌های جهانی و خاورمیانه‌ای آمریکا، بعد از جنگ جهانی دوم پرداخته، پس از آن به بیان مواضع آمریکا طی 13 ماه تحولات انقلابی می‌پردازد.

به اعتقاد نویسنده، سیاست‌های آمریکا طی 13 ماه تحولات انقلابی در ایران، استمرار منطقی سیاست‌های کلی این کشور در جهان و خاورمیانه، یعنی حفظ و تامین منافع در جهت ایجاد ثبات و امنیت مطلوب غرب، حفظ وضع موجود و مقابله با هرنوع وضعیت انقلابی، حفظ ایران در چارچوب زنجیره‌ی امنیتی غرب، جلوگیری از سقوط شاه و حمایت از شخص وی بود. واین حمایت تا زمانی که احساس می‌شد شاه قادر به حفظ منابع آمریکا در منطقه و حفظ ایران در چارچوب زنجیره‌ی امنیتی غرب است، ادامه داشت و در آخرین روزها که پیروزی انقلاب امری اجتناب‌ناپذیر شده بود، به خاطر ادامه‌ی حفظ منافع خود در ایران تغییراتی در سیاست‌هایش ایجاد نمود.

به این ترتیب درحالی که تا قبل از پیروزی انقلاب، ایران به عنوان یک پایه‌ی اساسی سیاست غرب در منطقه عمل می‌کرد، چندی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، آمریکا مجبور به تجدید نظر در سیاست دو پایه‌ای خود شد.